Үндэсний энгийн гадаад паспортын хүчинтэй хугацааг сунгах Хэвлэх
Бичсэн Administrator   
2010 оны 1-р сарын 29, Баасан гариг, 10:26

Үндэсний энгийн гадаад паспортын хүчинтэй хугацааг 1 - 5 жил хүртэлх хугацаагаар сунгаж өгнө. Дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.
1.    Паспортын эх хувь
2.    Өргөдөл